Skip to main content
Afaina de Jong & Innavisions, City of the Sun, 2017  Spatial installation for Blueprint: Whose urban appropriation is this? Prints, plates, (roughly) 3 x 7 x 5 m © Aad Hoogendoorn, Courtesy of Tent Rotterdam
Afaina de Jong & Innavisions, City of the Sun, 2017 Spatial installation for Blueprint: Whose urban appropriation is this? Prints, plates, (roughly) 3 x 7 x 5 m © Aad Hoogendoorn, Courtesy of Tent Rotterdam

17e Architectuurbiënnale van Venetië uitgesteld tot 2021

De 17e Internationale Architectuurtentoonstelling La Biënnale Architettura di Venezia is verplaatst naar 2021. Deze moeilijke, maar begrijpelijke beslissing is door de organisatie van de biënnale zelf genomen vanwege de Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan voor de voorbereidingen, opbouw en opening van de tentoonstelling. De biënnale zal plaatsvinden van 22 mei tot 21 november 2021.

Who is We?

Het Nieuwe Instituut presenteert als opdrachtgever van het Nederlandse Paviljoen Who is We? als de officiële Nederlandse bijdrage aan de Architectuurbiënnale. Who is We? stelt de dominante structuren en geschiedenissen ter discussie die ‘onze’ manier van leven en wonen bepaald hebben en presenteert een perspectief op stedenbouw dat ‘Anders’ is: vrouwelijk, van kleur, queer en multispecies. 

Het Nieuwe Instituut reageert met de presentatie op de oproep van biennalecurator Hashim Sarkis om een ‘nieuw ruimtelijk contract’ te ontwerpen dat antwoord geeft op de vraag ‘How will we live together?’. De presentatie vertrekt vanuit het onderzoek en de praktijk van architect Afaina de Jong en kunstenaar Debra Solomon. In het online dossier is meer informatie te vinden over de achtergronden van de gekozen thematiek.

Values for Survival 

Parallel aan het paviljoen vindt het publieke onderzoeksprogramma Values for Survival plaats dat wordt samengesteld door Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de Gemeente Amsterdam. Door Covid-19 krijgt dit programma nu grotendeels online vorm in een Toekomstestafette, een Exploratorium en een serie Cahiers, deze worden gepubliceerd en zijn hier te downloaden.

Open Call 

Het Nieuwe Instituut heeft tevens samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Open Call uitgeschreven voor bijdragen aan het parallelprogramma. De geselecteerde ontwerpteams publiek parallelprogramma Nederlands paviljoen zijn:

  • Failed Architecture met Stories on Earth. Stories on Earth is een poging om met storytelling en design een kritisch model te ontwikkelen waarmee het huidige narratief over de relatie tussen mens en natuur uitgedaagd kan worden. 
  • Bureau LADA met Fisheye. Fisheye - Return of the Eel is een speculatief onderzoeksproject naar biodiversiteit in het water als model voor een 'water related society' waarin de mens een secundaire rol speelt.
  • Studio Wild met The Forbidden Garden of Europe. The Forbidden Garden of Europe onderzoekt in hoeverre ruimtelijke en sociale factoren invloed hebben op inclusieve manieren van samenleven.

Hoofdlocaties La Biennale Architettura 2020 – How will we live together?

Naast de gezamenlijke oproep schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een open oproep uit voor projecten op de hoofdlocaties van La Biennale Architettura 2021 met betrekking tot het overkoepelende thema 'How will we live together?' Hashim Sarkis zet de grote sociaal-maatschappelijke vragen van dit moment centraal aan de hand van vijf speerpunten: 'individuals', 'new households', 'emerging communities', 'across borders' en 'one planet'. Hij nodigde zes partijen met een Nederlandse achtergrond uit om te exposeren in een van de hoofdlocaties. Hiervan zijn drie ontwerpteams geselecteerd binnen de open oproep.

Selectie ontwikkelbudget hoofdlocaties:

  • Studio L A met City of Ceramics. City of Ceramics is een installatie die bestaat uit de kaart van Venetië op een vloer van zeer fragiele terrazzo-tegels. Met iedere stap komen er scheuren in de kaart, totdat deze aan het einde van de biënnale aan gruzelementen ligt en de bezoeker laat reflecteren op de eigen aanwezigheid in de stad.
  • FAST, Foundation for Achieving Seamless Territory met Watermelons, Sardines, Crabs, Sands, and other Sediments. Border Ecologies and the Gaza Strip. Dit project onderzoekt de problematiek in de Gazastrook vanuit een ecologisch perspectief. In een installatie bestaande uit een lange dinertafel met verschillende objecten, worden de uitkomsten naar de relatie tussen ecologie, cultuur en politiek in Gaza gepresenteerd.
  • Alessandra Covini en Giovanni Bellotti met Variations on a Birdcage. Variations on a Birdcage is een onderzoek naar objecten die zorgen voor een directe ontmoeting tussen mens en dier. Dit resulteert in een speelse installatie waarop mensen en vogels invloed kunnen uitoefenen door te spelen, transformeren, cultiveren en te voeden.

De selectiecommissie bestond uit André de Baerdemaeker (Ecoloog Bureau Stadsnatuur en Natuurhistorisch Museum Rotterdam), prof. dr. Caroline Nevejan (Chief Science Officer van de Gemeente Amsterdam) en Marieke Berkers (Architectuurhistoricus en Lid External Advisory Committee Landscape Architecture & Planning (WUR).

Context

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bundelen hun krachten om de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia optimaal te benutten als internationaal podium voor actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken en deze als katalysator op te vatten voor een doorlopend gesprek over de betekenis van architectuur voor onze manier van samenleven. Doel is om een grote veelzijdigheid aan stemmen uit het Nederlandse ontwerpveld te vertegenwoordigen in Venetië.

Architectuur Biënnale Venetië 2021
22 mei t/m 21 november 2021
www.labiennale.org

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
Rotterdam
www.hetnieuweinstituut.nl