Overslaan en naar de inhoud gaan
Modriaanhuis, foto: Wil Groenhuijsen
Modriaanhuis, foto: Wil Groenhuijsen

Mondriaan 150 | Feest van de verbeelding

Zondag 7 maart zijn we precies een jaar verwijderd van de 150e geboortedag van Piet Mondriaan in 2022. Het Mondriaanhuis in Amersfoort - het geboortehuis van de kunstenaar, die aan het begin van de vorige eeuw een ware revolutie ontketende - wil het 150e geboortejaar van Mondriaan vieren met een Feest van de Verbeelding.

Er zijn niet veel kunstenaars die zichzelf zo vaak opnieuw hebben uitgevonden als Mondriaan. Tot aan het einde van zijn leven bleef hij zich vernieuwen. Hij was leergierig en bezat een grenzeloze nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen, ook buiten de beeldende kunst. Zijn uitzonderlijke eigenschappen en kwaliteiten hebben hem tot grote hoogte gebracht.

Het Mondriaanhuis wil in 2022 Piet Mondriaan eren met een manifestatie die de vernieuwingsdrang en de verbeeldingskracht van de kunstenaar centraal stelt. Onder de titel Feest van Verbeelding wordt iedereen uitgenodigd om mee te werken aan een innovatief, inspirerend en inclusief programma.

Maatschappelijk programma

Het Mondriaanhuis heeft de gemeente Amersfoort gevraagd om een aantal vraagstukken te benoemen waar de samenleving mee worstelt en waarvoor nog geen goede oplossing voor is gevonden. Te denken valt aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, energietransitie of mobiliteit, maar ook burgerparticipatie of welzijn.

Het idee is om vervolgens bedrijfsleven, overheid, onderwijs en/of maatschappelijke en culturele instellingen te koppelen aan kunstenaars en de creatieve industrie. Gezamenlijk denken zij over de stedelijke opgaven van deze tijd en gaan op zoek naar (nieuwe) oplossingen en ontwerpen. De gedachte is dat de verbeeldingskracht en creativiteit van kunstenaars een essentiële bijdrage kan leveren aan toekomstige oplossingsrichtingen.

De uitwerking van de vraagstukken kan veel vormen aannemen. Denk aan stadsdebatten, ronde-tafel-gesprekken, scrums, ontwerpwedstrijden, scriptie- en stageprijzen, festivals, boardroom-interventies, hacketons, ted-talks, conferenties, exposities, pamfletten, wijkontbijten, theatercollege, fotografieopdrachten, etc.

De eindresultaten worden in het najaar in stadsmuseum Flehite getoond in de vorm van een veelvormige, manifestatie onder de noemer Panorama Amersfoort. Er worden daarnaast tentoonstellingen rond Mondriaan voorbereid door Kunsthal KAdE en natuurlijk door het Mondriaanhuis zelf.

Cultuur

Kunsthal KAdE zal in 2022 een tentoonstelling organiseren over Mondriaan en zijn tijdgenoten: zijn voorbeelden en navolgers.
Het Mondriaanhuis heeft twee jubileumtentoonstellingen gepland. De eerste expositie is in samenwerking met MOAM uit Amsterdam. Dit creatieve platform zal jonge kunstenaars van diverse kunstdisciplines selecteren en samenbrengen voor een tentoonstelling waarbij Mondriaan de inspiratiebron is.
In de tweede tentoonstelling, getiteld Onbegrensd, koppelt het Mondriaanhuis zeven hedendaagse beeldend kunstenaars aan zeven componisten en een dichter. De eindproducten van dit project worden enerzijds een tentoonstelling waarin beeldende kunst en composities tot een geheel worden gesmeed en anderzijds een muzikale performance waarbij beeldende kunst een belangrijke rol krijgt.

Het Feest van de Verbeelding krijgt uiteraard ook een cultureel programma. Culturele instellingen in Amersfoort, zowel amateur als professioneel, worden uitgenodigd speciaal ter gelegenheid van het 150-jubileum te programmeren en een programmaonderdeel in te brengen in een stadsprogramma dat start op 7 maart 2022.

Het idee is om rond 1 juni 2022 voor de stad een culturele climax te organiseren op het Eemplein in het centrum van de stad. Een groot concert met optredens van Amersfoortse artiesten met landelijke faam, zoals Miss Montreal en Diggy Dex, maar ook met medewerking van het Amersfoorts Jeugdorkest en Holland Opera.

Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort
www.mondriaanhuis.nl